Prima atestare documentară a comunei Dieci apare în secolul al XV-lea, în jurul anului 1439, care făcea parte din întinsul domeniu al cetății Dezna; Cociuba: 1219, Crocna în 1553, Revetiș în 1553 și Roșia în 1528. După unii istorici pe teritoriul comunei Dieci au fost descoperite trei tezaure alcătuite din monede de argint emise de cetățile grecești Dyrrachium și Apolonia, și se pare că aceste monede din secolul II al erei creștine au ajuns în Dacia pe calea schimbului comercial. În conscripția de la 1744 a comitatului Arad, Dieciul apare consemnat ca și „cnezat” având 17 sate aparținătoare. În anul 1893 când s-au efectuat manevrele militare și s-a construit primul pod peste Crișul Alb, avem consemnat faptul că la aceaste operațiuni a participat și Împăratul Francisc Iosif I, acesta a sosit în ziua de 9 septembrie în gara din Sebiș fiind întâmpinat de episcopul Ioan Mețianu al Aradului și episcopul greco-catolic Mihail Pavel de Gherla și Oradea, iar la 11 septembrie Împăratul a ajuns la Dieci pentru a urmării manevrele militare ce aveau să se desfășoare. Începerea primei conflagrații mondiale nu a rămas fără ecou nici în Dieci, și de aici au fost tineri înrolați dar mai mare bucuire a fost în anul 1919 când armata română întră în comuna Dieci. Cel de al doi-lea război mondial a luat de la vatra dieceană un număr de 33 de tineri care s-au înrolat în armata română, 18 dintre ei au murit pe front iar 15 au fost dați dispăruți. Satul Cociuba făcea parte din domeniul Losonczy în 1553. În 1574 satul era stăpânit de spahiul otoman Hasam. În 1579 era în proprietatea domeniului Korniss. În pofida vicisitudinilor, Cociuba supraviețuiește, fiind pomenită documentar și în 1597, 1613, 1619 și 1622. În 1792 erariul habsburgic vinde satul Cociuba. Satul Crocna era stăpânit între 1553- 1561 de către domeniul Losonczy. Localitatea este consemnată documentar și în 1597 și 1602. În 1732 satul Cronca era în posesia ducelui de Modena. Localitatea Revetiș era în posesia domeniului Losonczy între 1553-1561. În 1574 satul făcea patrte din domeniul spahiului de Beliu. În 1579 și 1597 aparținea domeniului nobiliar Korniss. Localitatea este menționată documentar și în 1596, 1613 și 1622. În 1732 era stăpânit de ducele de Modena. În 1792 și 1804 a fost cumpărat de familia Königsegg. Între 1553- 1561 satul Roșia făcea parte din domeniul Losonczy. Între 1579 și 1597 se afla în posesia domeniului Korniss. Satul este pomenit documentar și în 1619 și 1622. În 1645, locuitorii satului Roșia au făcut plângere împotriva turcilor din cauza tributului apăsător. În 1792 Roșia a fost cumpărată de familia Königsegg.

Monografii istorice privind Comuna Dieci pe site-ul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad : aici

Sari la conținut