Biserica Ortodoxă Dieci

Parohia Ortodoxă din Dieci este atestată documentar în anul 1692. La momentul respectiv se constituia dintr-o simplă biserică de lemn cu hramul Bunavestire, aşezată pe Dâmbul de la Caznari.Nu cunoaştem în ce fel s-a făcut transferul de la biserica situată pe Dâmbul de la Caznari la noua biserică de cimitirul actual, biserica terminată în toamna anului 1797.În anul 1846 se începe deschide şantierul bisericii parohiale actuale, sfințită în anul 1851.

Biserica baptistă Dieci

În Dieci a existat o numeroasă comunitate a Cultului Baptist încă din anul 1906.

Pentru început, rugăciunile se ţineau în casele credincioșilor.În 1918 este cumpărată o casă de lemn din satul Joia Mare, pe care o mută în Dieci şi o reclădesc dându-i-se destinaţia de casă de rugăciune. În 1925, pe acelaşi loc este construită o altă casă de rugăciune, mai mare şi mai încăpătoare (17 m lungime, 10 m lăţime iar deasupra intrării avea balcon. Inaugurarea a avut loc în Ajunul Crăciunului din anul 1926. La acest eveniment, alături de credincioşii baptişti au luat parte şi credincioşi ortodocşi din Dieci.Această clădire acasei de rugăciune este folosită şi astăzi.

SCHITUL ROȘIA (Mănăstirea Roșia)

A fost fondată în 1995 pe lângă Biserica ortodoxă din satul Roșia, la sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie), a fost deschisă oficial, de către Prea Sfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, episcopul Aradului şi Hunedoarei, şi un numeros sobor de preoţi mănăstirea de maici din satul Roşia.

Nu cu multă vreme în urmă, în partea de sud a incintei, a fost  construită o clădire, parter şi etaj, destinate stăreţiei, chiliilor şi dormitoare pentru pelerini veniţi la mănăstire.

Biserica ortodoxă Crocna

După contopirea celor două Crocne într-o singură aşezare pe vatra actuală, la începutul secolului al XIX-lea ,între anii 1840-1845 este menţionată biserica de lemn cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Într-un document din anul 1878 se arată  că enoriaşii au mutat biserica veche din Crocna de Sus pe noul amplasament schimbându-i hramul.În 1878, enoriaşii i-au făcut reparaţii capitale,folosind-o până în jurul anului 1894, când, a fost înlocuită cu actual biserică de zid.

Biserica ortodoxă Revetiș

În anul 1755 este edificată biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli” ce dăinuie până la începutul secolului al XlX-lea. În deceniul al doilea al secolului al XlX-lea este edificat noul locaş de cult cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.A dăinuit până în anul 1890 când este edificată actuala de zid.

Biserica baptistă Revetis

În anul 1895 se formează primul nucleu de credincioşi baptişti din satul Revetiş și  se constituie comunitatea baptistă din Revetiş.În jurul anului 1900 un credincios donează casa sa, de pe marginea satului, care este amenajată ca locaş de cult. Slujbele religioase se vor ţine în această locaţie până în anul 1910. În acest an, este construită actuala clădire a casei de rugăciune, cu meşteri aduşi din Ungaria.

Biserica Baptistă Crocna

În luna august a anul 1907, au venit la Crocna primii misionari baptişti din Bonţeşti. În luna iulie a anului 1908  a luat fiinţă primul nucleu al comunităţii baptiste din Crocna. Existând deja constituită comunitatea, era necesară edificarea unei case de rugăciune. Până atunci ei se adunau într-o casă închiriată. În aprilie 1910 a fost deschis şantierul de construcţie iar în luna august, din acelaşi an, lucrările au fost terminate, făcându-se şi inaugurarea. După aproape două decenii, în anul 1929, vechiul locaş de rugăciune este înlocuit cu altul, mult mai încăpător, care dăinuie şi astăzi.

Sari la conținut