Scăderea natalităţii si a fenomenului migratoriu a influenţat semnificativ comuna Dieci, populaţia comunei fiind într-o continuă scădere, astfel conform datelor furnizate de Direcția Judeţeană de Statistică şi a datelor preluate din P.A.T.J., populaţia comunei Dieci a evoluat după cum urmează:

  • 1972……………………..2.869 locuitori
  • 2002 ………………….. 1.754 locuitori
  • 2005…………………….1.786 locuitori
  • 2011……………………..1.490 locuitori

Se poate observa o scădere a populației explicabilă prin creșterea ratei mortalității și migrația populației spre zonele urbane. La această dată, densitatea comunei este de cca. 17,36 loc/km², explicabilă prin ponderea deosebită a spaţiului montan. Rata medie a mortalităţii în ultimii 3 ani este de 1,42% în timp ce rata medie a natalităţii în ultimii 3 ani este 1,18%. Luând însă în considerare datele pe un interval mai lung de timp, se ajunge la concluzia unei progresive depopulări începând cu primele decenii ale secolului, tendință ce se pastrează și la momentul actual. Conform datelor statistice ale Primăriei, populaţia este de 1.490 persoane dintre care 740 bărbaţi şi 750 femei. La momentul actual, Dieci are 717 locuitori, Crocna 381 locuitori, Revetiș 306 locuitori, Roșia 65 locuitori şi Cociuba 21 locuitori.

Sari la conținut