Situaţia unităţilor din învățământ de pe teritoriul administrativ al comunei este următoarea:

  • Numărul total de unităţi de învăţământ: 5
  • Numărul de grădiniţe: 3
  • Numărul de şcoli din învăţământul primar: 1
  • Numărul de școli din învățământul gimnazial: 1
  • Copii înscrişi în grădiniţe: 34
  • Elevi înscrişi – total persoane: 82
  • Personal didactic total: 16 persoane
  • Săli de clasă şi cabinete şcolare: 6
  • Laboratoare şcolare: 1
  • Sală de sport tip gimnastică și teren de handbal exterior

Grădinița cu program normal Dieci

Școala gimnazială Dieci

În centrul de comună funcţionează o şcoală gimnazială cu clasele 1-8 şi o grădiniţă. Ele sunt situate în zona centrală şi ocupă o suprafaţă de 0,30 ha. Transportul elevilor de acasă la şcoală se realizează pe toata raza comunei cu un microbus special amenajat pentru transportul elevilor. Preocupat de situația școlilor românești, Curtea din Viena dă urmare propunerilor făcute în 1785 de contele Teodor Iancovici referitoare la înființarea de școli. În comitatul Arad s-a propus înființarea unui număr de 48 de școli. La 26 martie 1789, președintele cancelariei aulice ungare, contele Carol Zichy, împreună cu secretarul său baronul Iosif Podmanitzka supun spre aprobare împăratului contractele mai multor comune din părțile arădene, între care și Dieci, hotărâte să-și susțină școlile pe spezele lor. Contractele au fost aprobate de împăratul Iosif al II-lea în 6 mai 1789. Școala din Dieci, înființată în anul 1789, nu a funcționat până în 1791 când este menționat și numele învățătorului Ioan Popovici, aflat în primul său în în învățământ. Școala Gimnazială Dieci a fost beneficiara unui amplu proiect de reabilitare și modernizare finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, cu o valoare a finanțării de 611.451,09 lei. În localitatea Dieci funcționează și o grădiniță cu program normal. În localitatea Revetiș funcţionează  o grădiniță cu program normal. Clădirea este situată în zona centrală, terenul aferent ocupă o suprafaţă de 0,16 ha. Clădirea este construcţie parter. 

Școala Primară Crocna

Grădinița cu program normal Crocna

În localitatea Crocna funcţionează o grădiniță cu program normal. Clădirea este situată în zona centrală, terenul aferent ocupă o suprafaţă de 0,24 ha. Clădirea este construcţie parter.

scoala generală Dieci

Școala generală Dieci

Căminul cultural Crocna

Căminul cultural Dieci

Sari la conținut