Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura cetăţenilor comunei Dieci servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.
Fiecare generatie îşi are propriile provocări dar şi responsabilitatea de a crea o dezvoltare durabilă, facilitând astfel generaţiilor care vor urma oportunitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă împlinită.
Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi s-a întocmit acest document ,,Strategia de dezvoltare economico-socială a Comunei Dieci 2021-2027”.
Această strategie trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea locală în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii va întocmi planuri realiste de acţiune care să creeze premisele unei dezvoltării durabile a comunei noastre.
Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a implicat utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale comunei și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada vizată de aceasta.
Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administraţiei publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele strategiei de dezvoltare economico-socială a Comunei Dieci pentru orizontul 2027.
Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe promovarea identităţii locale.
Propunem un model de dezvoltare economică, care să susţină rezolvarea problemelor sociale precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului ambient şi folosirea tuturor oportunităţilor locale.

FIŞĂ PROIECT 1

1.

Titlul proiectului

Modernizare Drum Comunal D.C. 32

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură rutieră

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea accesului locuitorilor comunei la obiectivele de interes public din comună

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 2

1.

Titlul proiectului

Modernizare străzi în interiorul comunei

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură rutieră

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea accesului locuitorilor comunei la obiectivele de interes public din comună

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 3

1.

Titlul proiectului

Amenajare și modernizare trotuare în toate localitățile componente ale comunei

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea accesului locuitorilor comunei

la obiectivele de interes public din comună

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 4

1.

Titlul proiectului

Modernizare drumuri agricole și forestiere

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură rutieră

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea accesului locuitorilor comunei

la suprafețele de teren agricol și forestier pe care le exploatează

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 5

1.

Titlul proiectului

Extinderea     rețelei     de    alimentare     cu    apă potabilă în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură edilitară

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Asigurarea furnizării de apă potabilă către

locuitorii comunei Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 6

1.

Titlul proiectului

Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură edilitară

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului locuitorilor la o rețea centralizată de deversare a apelor pluviale și

reziduale din gospodării

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 7

1.

Titlul proiectului

Realizarea rețelei de alimentare cu gaz în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură edilitară

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului locuitorilor la o rețea

centralizată de alimentare cu gaz

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 8

1.

Titlul proiectului

Achiziționare      de     utilaje      pentru      serviciile edilitar-gospodărești

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură edilitară

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Achiziția de utilaje specializate pentru întreținerea spațiilor verzi, efectuarea de deszăpeziri, exploatarea fondului forestier aflat în gestiune, transportul diverselor deșeuri  rezultate  în  urma  unor  lucări,

decolmatarea șanțurilor și a văilor, etc.

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 9

1.

Titlul proiectului

Reabilitare și  modernizare  a  infrastructurii

educaționale pe raza comunei Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură educațională

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului preșcolarilor, școlarilor și cadrelor didactice la o infrastructură educațională modernă prin reabilitarea și utilarea grădinițelor și școlilor din comuna

Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 10

1.

Titlul proiectului

Realizarea unei baze sportive multifuncționale în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură educațională

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Amenajarea            unei           baze           sportive

multifuncțională      pentru      locuitorii      comunei Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 11

1.

Titlul proiectului

Construirea unei săli de sport în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură educațională

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Asigurarea      accesului      locuitorilor      comunei Dieci la o sală de sport pentru practicarea

sportului indiferent de condițiile meteorologice

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 12

1.

Titlul proiectului

Regularizarea principalelor cursuri de apă care tranzitează comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură edilitară

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Prevenirea producerii de inundații pe teritoriul comunei Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 13

1.

Titlul proiectului

Amenajarea Muzeului Satului în localitatea

Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură culturală

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Încurajarea actului cultural în comuna Dieci prin amenajarea corespunzătoare a unui muzeu al satului care să valorifice tradițiile

locale

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 14

1.

Titlul proiectului

Amenajare parcuri și spații de joacă pentru copii în localitățile Comunei Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură recreațională

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului tinerilor și vârstnicilor la o infrastructură adecvată pentru petrecerea

timpului liber în natură

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 15

1.

Titlul proiectului

Construirea     de    piste     pentru     biciclete     în localitățile Comunei Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea mobilității pe teritoriul comunei, sporirea siguranței în trafic și asigurarea confortului necesar pentru persoanele care

utilizează biciclete

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 16

1.

Titlul proiectului

Construirea unei zone industriale

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură de afaceri

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Crearea și racordarea la utilități a unei zone

industriale pentru atragerea investitorilor și crearea de locuri de muncă în comuna Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 17

1.

Titlul proiectului

Digitalizarea administrației publice

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură IT

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea serviciilor publice electronice care se adresează cetățenilor și mediului de afaceri;

Întărirea capacității autorității publice locale de a funcționa în mediu digital avansat și de a furniza servicii publice electronice mature; Implementarea de aplicații și soluții tip e- guvernare noi sau semnificativ îmbunătățite, orientate     către     reducerea  substanțială           a sarcinii        administrative         a       cetățeanului, respectiv a agenților economici de pe raza Comunei Dieci;

Consolidarea competențelor digitale generale ale angajaților administrației publice.

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 18

1.

Titlul proiectului

Construirea de capele mortuare în fiecare din localitățile componente ale comunei Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură socială

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului cetățenilor comunei la o infrastructură adecvată ceremoniilor religioase de înhumare și respectarea normelor sanitare

incidente acestui domeniu

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 19

1.

Titlul proiectului

Construire      platforme      pentru      depozitarea

dejecțiilor animaliere

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Îmbunătățirea sistemenului de management al deșeurilor

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Constuire       platforme       pentru      depozitarea dejecțiilor animaliere

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 20

1.

Titlul proiectului

Construire parc fotovoltaic

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a instituţiilor de interes public şi a iluminatului public;

Eliminarea subvenţiilor destinate consumului energetic propriu  al  instituţiilor  de  interes

public şi a iluminatului public

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare       guvernamentală,       buget       local, parteneriat public-privat

 

FIŞĂ PROIECT 21

1.

Titlul proiectului

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice prin utilizarea surselor de energie regenerabilă

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Reducerea     consumului      de    energie     și     a emisiilor de carbon prin înlocuirea vechilor sisteme de încălzire cu altele bazate pe utilizarea surselor de energie regenerabilă Anveloparea clădirilor publice din comuna

Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare       guvernamentală,       buget       local,

parteneriat public-privat

 

FIŞĂ PROIECT 22

1.

Titlul proiectului

Construirea unui bazin de înot în localitatea Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură educațională

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Încurajarea practicării sportului ca mijloc de îmbunătățire a sănătății locuitorilor comunei Dieci

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 23

1.

Titlul proiectului

Construire piaţă agroalimentară în comuna

Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului cetățenilor la un spațiu adecvat pentru valorificarea produselor respectiv crearea unor condiții optime pentru

potențialii cumpărători

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 24

1.

Titlul proiectului

Înființare centru permanent de îngrijire pentru persoane vârstnice în Comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură socială

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Diversificarea        și       îmbunătățirea       calității serviciilor      de     asistenţă      socială      acordată

persoanelor vârstnice

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 25

1.

Titlul proiectului

Amenajare  sat    de    vacanță    în    localitatea

Crocna         prin         introducerea          utilităților edilitar-gospodărești

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură turistică

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Valorificarea potențialului turistic zonal prin dezvoltarea infrastructurii edilitar-gospodărești

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 26

1.

Titlul proiectului

Înființare și dotare centru de zi comunitar

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură socială

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Facilitarea accesului cetățenilor la o infrastructură adecvată pentru socializare și petrecerea timpului liber

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 27

1.

Titlul proiectului

Amenajare și dotare cu echipamente și utilaje specifice a unui centru de intervenție pentru situații de urgență

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivelul comunei Diecci Dezvoltarea capacității autorităților locale în gestionarea superioară a intervențiilor în cazul

unor situații de urgență

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 28

1.

Titlul proiectului

Amenajare        zonă        de       agrement        prin reconversia zonei fostei cariere de exploatare

a andezitului

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională, turism, resurse umane, mediu

etc.)

Infrastructură turistică

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Îmbunătățirea serviciilor cultural-recreative pe teritoriul comunei Dieci prin amenajarea unei zone de agrement pe amplasamentul fostei

cariere de exploatare a andezitului

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă,

finanțare guvernamentală, buget local

 

FIŞĂ PROIECT 29

1.

Titlul proiectului

Construire și dotare cabinet medical uman în comuna Dieci

2.

Domeniul acoperit de proiect (ex. infrastructură de transport, edilitară, socială, educaţională,

turism, resurse umane, mediu etc.)

Infrastructură medicală

3.

Localizarea proiectului

Comuna Dieci, Județul Arad, Regiunea Vest

4.

Obiectivele proiectului

Asigurarea asistenței medicale primare în comuna Dieci prin construirea și dotarea unui cabinet medical

5.

Sursa de finanțare

Finanțare          comunitară          nerambursabilă, finanțare guvernamentală, buget local

Sari la conținut